System Zarządzania Jakością

Wdrożony System Zarządzania Jakością jest narzędziem, które władze Miasta Krosna wykorzystują na drodze ciągłego doskonalenia, tak by sprostać coraz wyższym oczekiwaniom stawianym przez mieszkańców Krosna. Przyznany certyfikat nie jest celem - jest tylko początkiem drogi do rozwoju i dalszego usprawniania pracy Urzędu Miasta Krosna.

 

Urząd Miasta Krosna rozpoczął wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w lutym 2004 roku. Decyzja o wdrożeniu oparta została na opinii i doświadczeniu samorządów certyfikowanych lub wdrażających system w tym czasie. Poza tym zasadność  wdrażania systemów zapewnienia jakości w urzędach administracji publicznej była już wtedy udowodniona w praktyce.  Prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krosna rozpoczęły się na początku 2004 roku, we wrześniu Prezydent Miasta Krosna zatwierdził Politykę Jakości, zawierającą misję, wizję oraz cele systemu. Formułując cele systemu wzięto pod uwagę oczekiwania mieszkańców co do poprawy usług świadczonych przez urząd oraz oczekiwania pracowników co do wewnętrznej pracy w urzędzie. Następnie opracowano dokumentację systemową w postaci Księgi Jakości, procesów, poradników interesanta, a także przeprowadzono audity wewnętrzne. W czerwcu 2005 roku przeprowadzony został audit przedcertyfikacyjny, który wykazał, iż Urząd Miasta Krosna jest przygotowany do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Porces certyfikacji przeprowadził Polski Rejest Statków S.A. w lipcu 2005 r. i na podstawie wyników z auditu certyfikacyjnego podjęto decyzję o przyznaniu certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2001 dla Urzędu Miasta Krosna. Kolejny audit certyfikujący odbył aię  9 października 2008 roku. Przeprowadzony został przez Biuro Certyfikacji i wynika z niego, że UM Krosna działa zgodnie z w/w Normą.

 


 


 

 

Kolejne audity certyfikujące odbyły się 14 października 2010 r.  i 13 października 2011 r. Celem aditów było sprawdzenie zgodności z normą PM-EN ISO 9001:2009.  Audytowi podlegały wszystkie wydziały wydziały w obszarze występujących u nich procedur przy wykorzystaniu aplikacji Qsystem.

 

krosno.pl

wersja mobilna