Historia lotniska

Lotnikso Kronso - samoloty w hangarze - fot. EPKRR Spotters

fot. EPKR Spotters

 

Lotnisko z bogatą historią
Lotnisko Krosno zostało założone w 1932 r., na podstawie uchwały Rady Miasta z 1928 r.  Głównym inicjatorem jego budowy był gen. Ludomił Rayski. W 1938 r. przeniesiono do Krosna z Bydgoszczy Szkołę Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, która funkcjonowała tu do wybuchu II wojny światowej.  W 1939 r. lotnisko przejął okupant niemiecki – wybudował na nim betonowy pas startowy i wykorzystywał je jako lotnisko strategiczne w działaniach wojennych przeciwko ZSRR. Wojska hitlerowskie ewakuowały się w 1944 r. , bombardując przy tym lotnisko i niszcząc jego infrastrukturę.

W 1945 r. na lotnisku rozpoczął działalność Aeroklub Podkarpacki. W 1958 r. założono Centrum Wyszkolenia Lotniczego, a dziesięć lat później – Centrum Wyszkolenia Spadochronowego. W 1993 r. powstała Centralna Szkoła Lotniczo – Techniczna Aeroklubu Polskiego, która prowadziła ośrodek szkolenia mechaników.

W grudniu 2005 r. władze województwa podkarpackiego przekazały własność lotniska na rzecz Miasta Krosna. Obecnie lotnisko zajmuje obszar 199,6 ha, jego właścicielem a jednocześnie zarządzającym w myśl przepisów prawa lotniczego jest Miasto Krosno (miasto przejęło zarządzanie od Aeroklubu Polskiego w 2010 r.).  Od stycznia 2017 r. obowiązki zarządzającego wykonuje spółka miejska Lotnisko Krosno Sp. z o.o.
 

Lotnisko Krosno - for. EPKR Spotters

fot. EPKR Spotters


Rozbudowa i modernizacja lotniska – prace koncepcyjne i projektowe
Od momentu przejęcia własności lotniska samorząd Krosna podejmował szereg działań zmierzających do jego modernizacji, rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału. Wykonano liczne analizy, ekspertyzy i prace koncepcyjne konieczne przed zleceniem opracowania projektu budowlanego.
Po przejęciu zarządzania lotniskiem w 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej lotniska. Opracowanie wykonało konsorcjum firm gliwickich – Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego „Proconsulting” Sp. z o.o. oraz Zespół Doradczy dr R. Kuszłeyko Sp. z o.o. Pozwolenie na budowę zostało wydane w 2012 r.

I etap inwestycji
I etap robót budowlanych w zakresie modernizacji lotniska wykonano w okresie od sierpnia 2013 r. do kwietnia 2014 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.

Zakres wykonanych prac:

 • nadbudowa budynku wieży kontroli lotów – powierzchnia zabudowy: 286,4 m2, kubatura: 1480 m3; wykonano roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe;
 • budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości ponad 3 km z wylotem do potoku Lubatówka, służącej odwodnieniu: drogi startowej, dróg kołowania, placu tankowania, płyty postojowej oraz budynku wieży, itp.,
 • wykonanie ogrodzenia lotniska o długości ok. 7,2 km,  11 bram w ogrodzeniu;
 • budowa dwóch zjazdów z ul. Zręcińskiej, oświetlenie drogi dojazdowej do wieży lotniskowej, przebudowa gazociągu kolidującego z drogą startową.

 

Wieża Kontroli Lotów - Lotnisko Krosno


II etap inwestycji
Kolejny etap rozbudowy lotniska został zrealizowany w okresie od grudnia 2015 r. do grudnia 2016 r. przez konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.

Zakres wykonanych prac:

 • budowa drogi startowej o długości 1100 m, szerokości 30 m i nośności 50 PCN, o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (parametry drogi startowej dla kodu lotniska 2B), wraz z pasem drogi startowej o szerokości 75 m;
 • budowa drogi kołowania prowadzącej do istniejącej wieży lotniskowej oraz hangarów, o długości 546,22 m i szerokości 10,5 m, o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej;
 • budowa płyty  tankowania samolotów o powierzchni 6184 m2, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej z płytą betonową o powierzchni 100m2 służącą do zamontowania kontenerowej stacji paliw;
 • budowa drogi kołowania prowadzącej do terenów Strefy Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko” o długości 268 m, z płytą postojową o powierzchni 2006 m2;
 • oznakowanie pionowe i poziome drogi startowej i dróg kołowania;
 • oświetlenie nawigacyjne drogi startowej oraz dróg kołowania, w tym uproszczony świetlny system podejścia i wzrokowy wskaźnik ścieżki podejścia PAPI;
 • automatyczny system pomiarów meteorologicznych METEO;
 • wskaźniki kierunki wiatru (2 komplety);
 • przebudowa wodociągu i urządzeń elektroenergetycznych, kanalizacja deszczowa, agregat prądotwórczy, okablowanie teletechniczne.

 

Lotnisko Krosno w trakcie prac budowlanych - fot. EPKR Spotters

fot. EPKR Spotters


Zobacz galerię zdjęć z budowy Lotniska Krosno

 

                                                                                                                                                 

 Potencjał lotniska po rozbudowie
Rozbudowane krośnieńskie lotnisko ma służyć szerokiemu gronu odbiorców, w tym przede wszystkim jako:

 • baza dla ośrodków szkolenia lotniczego, w tym szkolenia pilotów, mechaników lotniczych i pracowników obsługi naziemnej,
 • jcentrum sportów lotniczych, lotnictwa aeroklubowego i rekreacyjnego,
 • infrastruktura niezbędna dla producentów branży lotniczej, w tym firm produkujących lekkie i ultralekkie statki powietrzne, a także oferujących serwis lotniczy,
 • baza dla małej komunikacji pasażerskiej (air taxi, ruch biznesowy i turystyczny),
 • baza usług transportu lotniczego towarów (cargo).


Nowa infrastruktura lotniskowa w tym  oświetlona droga startowa, światła podejścia, światła PAPI oraz drogi kołowania i płyty postojowe  pozwalają na korzystanie z lotniska statkom powietrznym o rozpiętości skrzydeł do 24 metrów. Przykładowymi samolotami mieszczącymi się w tej kategorii są : AN-2, M-18 (AN-28), ATR-42, Dornier DO 228, L410 Turbolet, DHC 6 , King Air C90, Piper PA34, Piper PA 28, SAAB 340, Cessna 206, Cessna 208 Caravan. Samoloty te mogą być wykorzystywane do przewozu osób oraz towarów i znajdują się w posiadaniu polskich certyfikowanych przewoźników lotniczych. Samoloty te zabierają na pokład od kilku do ok. 46 pasażerów.

Pas Startowy Lotnisko Krosno - fot. EPKR Spotters

fot. EPKR Spotters


W niedługiej przyszłości dla lotniska w Krośnie zostanie uruchomiona certyfikowana stacja paliw lotniczych oraz zostaną  opracowane i zatwierdzone procedury nawigacji satelitarnej GNSS, które pozwolą na korzystanie z lotniska w trudnych warunkach atmosferycznych.
W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska znajduje się Strefa Inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” o łącznej powierzchni 50 ha. Część terenu Strefy, z której możliwy jest bezpośredni dostęp do lotniska, jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyłącznie pod produkcję lotniczą i okołolotniczą. Strefa jest istotnym uzupełnieniem inwestycji lotniskowej. Lotnisko ma stanowić bazę dla działalności gospodarczej związanej z produkcją i serwisowaniem statków powietrznych, a także świadczeniem usług lotniczych i kształcenia lotniczego. Pierwszy inwestor branży lotniczej zakupił teren na początku 2017 r. i zamierza utworzyć na nim szkołę lotniczą (Dolina Ruchlinu Sp. z o.o.).
 

                                                                                                                                                 


Master Plan
Całościową koncepcję rozwoju lotniska w perspektywie do 2040 r. zawiera Master Plan (Plan Generalny lotniska), który został opracowany w latach 2013-2014, w ramach projektu „Odlotowa Polska Wschodnia”, zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Podstawowym założeniem Master Planu jest wykorzystanie istniejącego potencjału lotniska dla wzrostu gospodarczego w regionie poprzez etapowy, zrównoważony rozwój infrastruktury i usług świadczonych w oparciu o lotnisko.

Master plan przewiduje docelowe wydłużenie drogi startowej lotniska do 1710 m wraz z rozbudową systemu dróg kołowania i płyt postojowych. Lotnisko zostanie rozbudowane do kodu 3C i pozwoli na przyjmowanie znacznie większych samolotów pasażerskich oraz towarowych.
Master plan jest częścią „Strategii rozwoju regionów Polski Wschodniej w oparciu o sektor lotniczy”, opracowanej w ramach projektu dla miast Krosna, Chełma i Ełku.

Pliki do pobrania

plan_generalny_krosno_20140908_094632.pdf

Plan Generalny

tabele.rar

Załączniki

krosno.pl

wersja mobilna