Wydarzenia

Trwają prace związane z modernizacją lotniska

Prace związane z inwestycją na krośnieńskim lotnisku są bardzo zaawansowane i przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Modernizacja lotniska - etap II

Rozstrzygnięto przetarg na „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – wykonanie robót budowlanych (etap II) wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu"

Plan Generalny dla lotniska

Urząd Lotnictwa Cywilnego pozytywnie zaopiniował Plan Generalny (master plan) dla krośnieńskiego lotniska. Dokument stanowi całościową koncepcję rozwoju lotniska w perspektywie do 2040 r.

Zmiana instrukcji operacyjnej

Urząd Lotnictwa Cywilnego zatwierdził zmianę nr 3 Instrukcji Operacyjnej Lotniska Krosno.

Pozwolenie na przebudowę lotniskowej stacji paliw

Zakończyła się faza projektowa przebudowy lotniskowej stacji paliw. Opracowany projekt budowlany został zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego, który wydał pozwolenie na budowę.

Plan generalny lotniska poddany konsultacjom

Zainteresowani rozwojem krośnieńskiego lotniska - przedstawiciele środowisk naukowych, edukacyjnych, szkoleniowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy branży lotniczej i samorządowcy wzięli udział w konsultacjach społecznych planu generalnego.

1 | 2 | 3 | 4 | 5  >>  6
krosno.pl

wersja mobilna