Stowarzyszenia OPP

1 % na rozwój krośnieńskiego sportuStowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego
38-400 KROSNO, ul. Staszica 2
Nr KRS 0000217739
 

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego

W skład stowarzyszenia wchodzą ludzie którym na sercu leży dobro krośnieńskiego sportu. Są to między innymi Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i Zastępca Prezydenta Bronisław Baran, Radni oraz miejscowi przedsiębiorcy, sportowcy, trenerzy i działacze.

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, oświatowymi i sportowymi w zakresie tworzenia dogodnych warunków do uprawiania sportu, propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności w zakresie promocji sportu krośnieńskiego a także pomoc w rozwiązywaniu problemów (ekonomicznych) klubów i stowarzyszeń krośnieńskich działających na rzecz sportu.

Stowarzyszenie ma realizować swoje zadania poprzez szeroki zakres działań takich jak: pozyskiwanie sponsorów wśród osób fizycznych i prawnych, pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów statutowych, organizowanie seminariów, konferencji, wykładów sympozjów, spotkań dyskusyjnych, happeningów i innych form dyskursu naukowego czy wymiany opinii, działalność informacyjno wydawniczą, wspieranie i dofinansowywanie działalności klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, ustanawianie stypendiów sportowych dla uzdolnionej młodzieży, organizowanie spotkań kształceniowych i integracyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, współdziałanie z instytucjami naukowymi i oświatowo-wychowawczymi, z władzami państwowymi i samorządowymi w ramach realizacji celów Stowarzyszenia oraz współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w ramach działalności w zakresie sportu i rekreacji.

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO

KRS 0000217739
38-400 Krosno, ul. Staszica 2,
e-mail: srskrosno@wp.pl

www.srskrosno.pl

tel. +48 13 47 43 802;
tel./fax. +48 13 47 43 334
Regon 371182440
NIP 684-237-67-95

Rachunek bankowy Nr:
98 8642 1083 2002 8309 3375 0001

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Krośnieńskiego w składzie:

      Stanisław Słyś - Prezes
      Janusz Fic - Wiceprezes
      Robert Szelc - Skarbnik
      Bronisław Baran - Członek Zarządu
      Ryszard Lenart - Członek Zarządu
      Mariusz Zborowski - Członek Zarządu
      Komisja Rewizyjna w składzie:
      Antoni Dębiec - Przewodniczący
      Marek Wójcik - Członek
      Janusz Maculski - Członek 

 

 

krosno.pl

wersja mobilna