Wyciągi narciarskie

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wyciąg narciarski w Czarnorzekach jest zamknięty. Więcej szczegółów dotyczących wyciągu na stronie www.czarnorzekiski.pl oraz na Facabooku

 

 

 W przypadku braku obrazu w oknie powyżej zaleca się odświeżenie strony

 

 

Stok w Czarnorzekach ma charakter typowo rekreacyjny. Jest oświetlony,  ma długość 460 m przy różnicy poziomów  73 m. Średnie nachylenie stoku to około 13%. Przepustowość wyciągu to 900 osób/godz. Na stoku działa narciarski wyciąg orczykowy typu Tatrapoma o długości 400 m, który jest uruchamiany już przy 5 narciarzach. Komfort zjazdu zapewniony jest przez pracujący na bieżąco ratrak. Na terenie stoku znajdują się dwie trasy zjazdowe.

 

 

 

Przy wyciągu funkcjonuje tzw. ciepły kącik, zaplecze sanitarne i szatnia.

 

Z wyciągu korzystamy na podstawie karty magnetycznej, która ważna jest od jej pierwszego użycia, przez wykupiony czas.  Każda osoba korzystająca z wyciągu musi mieć osobną kartę a należność za niewykorzystany czas nie jest zwracana (za wyjątkiem sytuacji, kiedy wyciąg jest nieczynny z przyczyn technicznych, przez czas dłuższy niż godzina).   

 

 

 

 

Za wydanie karty pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 10,00 złotych, którą można odebrać w dowolnym momencie, do końca bieżącego sezonu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku uszkodzenia karty.

 

Stok narciarski w Czarnorzekach położony w odległości ok. 2,5 km od drogi Węglówka - Korczyna. Dojazd jest wygodny, bezpieczny, droga jest zawsze odśnieżona. Dla kierowców zapewniono bezpłatny parking.

 

 

 

 
Wyciąg jest czynny:


poniedziałek - piątek

14.00 – 20.00

 

sobota - niedziela
9.00 - 20.00

 

 

 

Karnety terminowe:

5 wyjazdów  5 zł
10 wyjazdów 10 zł
2 godzinny – 20 zł
4 godzinny – 30 zł

 

 

Grupy zorganizowane uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich mogą, po wcześniejszej rezerwacji, korzystać z wyciągu od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do godziny 14:00. Cena karnetu to, w tym przypadku,  20 zł/osoba. Opiekun grupy 10 osobowej korzysta z wyciągu bezpłatnie.

 

 


 

 

 

W roku 2003 został zmieniony profil stoku oraz zainstalowano oświetlenie, dzięki czemu nastąpiło wydłużenie godzin, w których stok jest czynny, co dodatkowo zwiększyło liczbę korzystających z tego sposobu rekreacji.

 

 


Stary wyciąg

 

Na stoku organizowane są, co roku zawody rodzinne, zwane też Mistrzostwami Krosna w narciarstwie alpejskim, ponadto organizowane są mistrzostwa Klubów Uczelnianych AZS  PWSZ.

 

 

Więcej szczegółów pod numerem telefonu 732 779 565.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja Wyciągu Narciarskiego w Czarnorzekach.

Inwestycja była realizowana w ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku i Presovie” współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013.


Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Svidnik oraz z organizacją Skalna Hrana z Presova. Po stronie polskiej projekt  zakładał budowę Parku Przygody oraz modernizację wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach. Obie inwestycje zostały zrealizowane.


W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano budowę: Wyciągu Narciarskiego (postawienie stacji i podpór wyciągu; dostawa i montaż wyciągu), schodów terenowych, systemu kasowo-biletowego, sieci i instalacji elektrycznych (linie elektroenergetyczne kablowe, rozdzielnie, złącza kablowe, oświetlenie terenu, instalacje sterownicze, zaśnieżania, telewizji użytkowej, komputerowe), instalacji zaśnieżania (ujecie wody na potoku, zbiornik wody wraz z wyposażeniem, system pomp ciśnieniowych, sieć rurociągów wody z hydrantami do zaśnieżania, dostawa 3 sztuk armatek śnieżnych).

 

 


Wyżej wymienione prace zostały wykonane za kwotę 3 848 107,02 brutto  w tym  miasto z EFRR otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 milionów 650 tysięcy złotych, z Urzędu Skarbowego tyt. zwrotu VAT-u 719 tys. zł. Ze środków własnych Miasto wydatkowało 469 tys. złotych.

 

 


Celem zapewnienia lepszym warunków dla narciarzy poza projektem Gmina Krosno przeprowadziła przebudowę budynku magazynowego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne. Koszt przebudowy 174 tysięcy zł z tego Gmina otrzyma zwrot VAT-u w wysokości 32 645 zł. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krosno.pl

wersja mobilna