Lodowisko

Lodowisko


 

Powierzchnia lodowiska wynosi 60 x 30 metrów. Zmodernizowane w 2005 r. lodowisko cechuje przede wszystkim nowy system mrożeniowy, którego tafla stanowi wielowarstwową, nowoczesna płaszczyznę, nowe bandy, nagłośnienie i oświetlenie zwiększające komfort jazdy. Łyżwiarze mogą skorzystać z ogrzewanej szatni, wypożyczalni łyżew i zaplecza gastronomicznego.

 
 Bilety wstępu:
 • Dzieci do lat 7 - 2,00 zł/godz. (udokumentowany wiek dziecka),
 • Młodzież szkolna - 3,00 zł/godz.,
 • Dorośli - 5,00 zł/godz.
 Wypożyczenie łyżew: 5,00 zł/godz. (za okazaniem legitymacji szkolnej, dowodu osobistego)
 
Godziny wejść na lodowisko:

Lodowisko czynne:
w soboty, niedziele, święta
i w okresie ferii zimowych:
 godz.     09,45 - 10,45
               11,00 - 12,00
 
12,00 – 13,30 przerwa
13,30  -  14,30
15,00  -  16,00
16,30  -  17,30
18,00  -  19,00
 
W dni powszednie:
godz. 8,00 – 13,00 zorganizowane grupy szkolne z opiekunem
        13,30  -  14,30
        15,00  -  16,00
        16,30  -  17,30
        18,00  -  19,00 
  
Bliższych informacji dot. lodowiska można uzyskać pod nr telefonu:
13 43 204 80
607 265 118
REGULAMIN PORZĄDKOWY LODOWISKA
 
1. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują służby porządkowe   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie.
2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:
 • bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych,
 • kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
 • jazdy w wyznaczonym kierunku,
 • niezwłocznego powiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości,

3. Dzieci do lat 7 korzystają z lodowiska pod opieka dorosłych.

4. Na taflę lodowiska zabrania się:

 • wchodzenia w obuwiu bez łyżew,
 • jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
 • wykonywania skoków,
 • urządzania zabaw niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu,
 • gwałtowanego hamowania,
 • siadania na bandach lodowiska,
 • trzymania się za ręce w czasie jazdy,
 • palenia tytoniu,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich w czasie jazdy,
 • rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
 • używania otwartego ognia, 
5. Na terenie lodowiska zabrania się spożywania alkoholu.
6. Zabrania się wchodzenia na teren lodowiska bez ważnego biletu wstępu.
7. Bilet należy zachować do kontroli do momentu opuszczenia terenu lodowiska.
8. Za przedmioty wartościowe, pieniądze pozostawione w szatni oraz za rzeczy pozostawione poza szatnią MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 
krosno.pl

wersja mobilna