Mechanizm Finansowy EOG

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism
     

Celem ogólnym projektu "Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej" jest poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost społecznej świadomości w zakresie zdrowia.

W wyniku realizacji projektu zakupiono 35 sztuk sprzętu medycznego, który użytkowany jest przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie i służy podwyższeniu standardu opieki perinatalnej. Zakupiony został również zestaw do profilaktycznych badań ortopedycznych, który wykorzystywany jest w trakcie prowadzonych przesiewowych badań ortopedycznych dzieci z krośnieńskich szkół i przedszkoli. Łączna wartość zakupionego sprzętu medycznego wynosi ponad 679 000 złotych.

Od miesiąca kwietnia 2009 roku prowadzone są profilaktyczne badania, którymi objętych jest 12 500 dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie miasta Krosna. Dzieci i młodzież poddawana jest badaniom wzroku, słuchu, ortopedycznym, badaniom w kierunku alergii, a także badaniom kardiologicznym.
Celem tego modułu jest ocena stanu zdrowia fizycznego dzieci i młodzieży oraz możliwie najwcześniejsze wykrycie ewentualnych dysfunkcji zdrowotnych.

W miesiącu październiku 2009 r. rozpoczęła się realizacja zajęć szkoły rodzenia, które prowadzone będą przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. W ramach tych zajęć w pełni sfinansowane zostanie szkolenie z zakresu przygotowania do porodu i późniejszej opieki nad noworodkiem dla 135 par przyszłych rodziców. Celem tego działania jest podniesienie świadomości rodzicielskiej oraz przygotowanie rodziców do pełnienia odpowiedzialnej opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.

W listopadzie 2009 roku rozpoczęły się zajęcia promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach na terenie miasta Krosna. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego możliwe będzie przeprowadzenie ponad 5 200 godzin zajęć lekcyjnych, poświęconych tematyce promocji zdrowia. W ramach tego działania omawiane będą tematy związane ze zdrowym odżywianiem, higieną, umiejętnym wykorzystaniem wolnego czasu, przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach.


Projekt pn. „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej” realizowany jest przez Gminę Krosno w partnerstwie z Województwem Podkarpackim i norweską Gminą Fjell.

W dniach od 28 do 31 sierpnia 2009 r. w Krośnie przebywała 4 osobowa delegacja przedstawicieli norweskiego partnera Gminy Krosno w projekcie. Uczestniczyła ona w konferencji poświęconej realizowanemu projektowi, która odbyła się 29 sierpnia w hotelu Nafta Krosno. W trakcie konferencji przedstawiciele Gminy Fjell z Burmistrzem Larsem Lie na czele przedstawili zakres podejmowanych w ich gminie działań prozdrowotnych skierowanych do dzieci i młodzieży. W trakcie pobytu delegacji z Norwegii w Krośnie odbywały się spotkania, w trakcie których następowała wymiana doświadczeń obu stron w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

Projekt dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowita wartość projektu wynosi 508 104 euro, a dofinansowanie 431 888 euro. Wkład własny Gminy Krosno i Województwa Podkarpackiego wynosi w sumie 76 216 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficjalne przekazanie... 

Sprzęt zakupiony w... 

Sprzęt zakupiony w... 

krosno.pl

wersja mobilna