RCKP

REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA

38 - 400 Krosno, ul. Kolejowa 1
tel. 13 432 18 98, 13 432 09 97
fax. 13432 15 71
e-mail:rckp@rckp.krosno.pl
Dyrektor mgr Dorota Cząstka
NIP 684 21 58 733
REGON 000630652

Oficjalna strona internetowa: www.rckp.krosno.pl

 
KALENDARIUM WYDARZEŃ W RCKP

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut. Jako instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.
RCKP prowadzi szeroką działalność międzynarodową w szczególności skierowaną na kraje pogranicza, w celu prezentacji i rozwoju kultury narodów pogranicza oraz budowania międzykulturowego dialogu. Celem działalności jest przygotowanie i pozyskanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie szerokiej oferty działań kulturalnych.
Usługi RCKP obejmują różnorodne dziedziny artystyczne skierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych. 
 

WYKAZ ZAJĘĆ ZESPOŁÓW ARA, KLUBÓW I STAŁYCH FORM W ROKU ARTYSTYCZNYM 2012/2013
1. Dziecięco - młodzieżowy zespół taneczny KLEKS
2. Zespół tańca współczesnego STRECZ
3. Zespół taneczny TĘCZA
4. Zajęcia baletowe
5. Teatr młodzieżowy itd…
6. Radosna Rodzinna Akademia Teatralna

7. Studio piosenki SWING
8. Miejska Górnicza Orkiestra Dęta
9. Chór mieszany ECHO
10. Kapela ludowa BIAŁOBRZEŻANIE
11. Zespół spiewaczy KAMRATKI
12. Zespół wokalny DYSONANS
13. Zespół muzyczny CIRYAM
14. Zespół muzyczny INTIA
15. Zespół muzyczny ORION
16. Zespół muzyczny LEADERS LIE
17. Zespół muzyczny KLIN
18. Zespół muzyczny EURO BAND BLUES

19. Zespól muzyczny DEKALOG
20. Otwarta pracownia – zajęcia plastyczne
21. Pracownia grafiki tradycyjnej
22. Klub Literacki
23. Fotoklub
24. Klub UMIAŁKA
25. Klub seniora CZERWONE JABŁUSZKO
26. Klub szachowy
25. Biblioteka repertuarowa
26. Studio ruchu

Inne formy działalności w RCKP
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krośnie

Krośnieńskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS
Stowarzyszenie Byłych Pracowników

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

RCKP 

krosno.pl

wersja mobilna