RCKP

REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA

38 - 400 Krosno, ul. Kolejowa 1
tel. 13 432 18 98, 13 432 09 97
fax. 13432 15 71
e-mail:rckp@rckp.krosno.pl
Dyrektor mgr Dorota Cząstka
NIP 684 21 58 733
REGON 000630652

Oficjalna strona internetowa: www.rckp.krosno.pl

 
KALENDARIUM WYDARZEŃ W RCKP

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut. Jako instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.
RCKP prowadzi szeroką działalność międzynarodową w szczególności skierowaną na kraje pogranicza, w celu prezentacji i rozwoju kultury narodów pogranicza oraz budowania międzykulturowego dialogu. Celem działalności jest przygotowanie i pozyskanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie szerokiej oferty działań kulturalnych.
Usługi RCKP obejmują różnorodne dziedziny artystyczne skierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych. 
 

WYKAZ ZESPOŁÓW ARA, KLUBÓW I STAŁYCH FORM W ROKU ARTYSTYCZNYM 2014/2015
1. Dziecięco - młodzieżowy zespół taneczny KLEKS
2. Zespół tańca współczesnego STRECZ
3. Zajęcia baletowe
4 Teatr młodzieżowy itd…
5. Radosna Rodzinna Akademia Teatralna

6. Studio piosenki SWING
7. Miejska Górnicza Orkiestra Dęta
8. Chór mieszany ECHO
9 Kapela ludowa BIAŁOBRZEŻANIE
10. Zespół spiewaczy KAMRATKI
11. Zespół wokalny DYSONANS
12. Zespół muzyczny CIRYAM
13. Zespół muzyczny INTIA
14. Zespół muzyczny ORION BAND
15. Zespół muzyczny MINDFIELD
16. Zespół muzyczny EURO BAND BLUES

18. Zespół muzyczny HEDOMISTIC
19. Otwarta pracownia – zajęcia plastyczne
20. Pracownia grafiki tradycyjnej
21. Klub Literacki
22. Fotoklub
23. Klub UMIAŁKA
24. Klub seniora CZERWONE JABŁUSZKO
25. Klub szachowy
26. Biblioteka repertuarowa
27. Studio ruchu

Inne formy działalności w RCKP
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krośnie

Krośnieńskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS
Stowarzyszenie Byłych Pracowników

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

RCKP 

krosno.pl

wersja mobilna