Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

38-400 Krosno
ul. Grodzka 45
Tel. (013) 432-15-72
fax:  (013) 432-19-58
 e mail:

Dyrektor: Małgorzata Szybiak
Organ prowadzący : Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Rok powstania: 1947
NIP:684-14-01-203
Regon:004020459

Oficjalna strona Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie:- www.krosno.pbw.org.pl

  

Filie PBW: Filia w Brzozowie, Filia w Jaśle, Filia w Sanoku, Filia w Lesku, Filia w Ustrzykach Dolnych.

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie powstała przy Inspektoracie Szkolnym w 1947 r.
• W 1952 r. weszła w sieć bibliotek powiatowych  i otrzymała nazwę Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa
• Od 1975 r. nosi nazwę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i sprawuje pieczę nad bibliotekami powiatowymi w: Brzozowie, Jaśle, Lesku, Sanoku, Ustrzykach Dolnych
• Od 1998 r. organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Posiada:
zbiory liczące 110 680 woluminów książek w tym:
- bogaty księgozbiór z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych  objętych programami szkolnymi i programami kształcenia nauczycieli,
- pomoce dydaktyczno- metodyczne: programy, podręczniki szkolne, rozkłady materiałów, konspekty lekcji,
- najcenniejsze pozycje z  literatury pięknej klasycznej i współczesnej
- bogaty zbiór czasopism oraz zbiorów audiowizualnych,

Biblioteka udostępnia zbiory nauczycielom, studentom i  uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast czytelnie są dostępne dla szerokiego kręgu użytkowników.  

  

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny i Czytelnia  tworzy warsztat informacyjny dla wszystkich czytelników, wspiera nauczycieli w realizowaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Organizuje wystawy, konkursy, prelekcje,  warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy, lekcje biblioteczne dla uczniów, sporządza zestawienia bibliograficzne na różne tematy, wydaje „Biuletyn Nabytków PBW” (także w wersji elektronicznej na stronie internetowej biblioteki), sporządza kartotekę zagadnieniową.

 

krosno.pl

wersja mobilna