Parkingi i parkometry

WYKAZ PARKINGÓW I PARKOMETRÓW

Opłatę, pobiera się za parkowane pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wyznaczonych i oznakowanych miejscach parkingowych, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).

 

UWAGA KIEROWCY!  PRZYPOMINAMY, ŻE BILET NALEŻY ZAKUPIĆ W PARKOMETRZE NIEZWŁOCZNIE PO ZAPARKOWANIU
ORAZ POZOSTAWIĆ W POJEŹDZIE W DOBRZE WIDOCZNYM MIEJSCU.

 

 

 

BRAK BILETU SKUTKUJE NALICZENIEM OPŁATY DODATKOWEJ W WYSOKOŚCI 30 ZŁ.

 


 I strefa płatnego parkowania – w godzinach 8.00 - 18.00
  ul. Piłsudskiego
  ul. Pawła z Krosna
  ul. Słowackiego
  ul. Franciszkańska
  ul. Portiusa 

 

Stawki opłat za parkowanie pojazdów w I strefie płatnego parkowania:

do1/2 godz. – 1,50 zł
do 1 godz. – 3,00 zł
do 2 godz. – 6,60 zł
do 3 godz. – 10,90 zł
każda następna godzina –   +3,00 zł

 

II strefa płatnego parkowania – w godzinach 7.00 - 18.00
ul. Staszica
ul. Grodzka
ul. Podwale II (poczta)
ul. Podwale I (mur)
ul. Kapucyńska (za klasztorem oo. Kapucynów)
ul. Legionów (plac targowy)
ul. Niepodległości
ul. Wojska Polskiego
ul. Podwale III
ul. Legionów (stadion)
ul. Forteczna
 

Stawki opłat za parkowanie pojazdów w II strefie płatnego parkowania
do 1 godz. – 2,00 zł
do 2 godz. – 4,40 zł
do 3 godz. – 7,20 zł
każda następna godzina – 2,00 zł
 

 

 

krosno.pl

wersja mobilna