Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

25-08-2009 | Dla Mieszkańców

Już niebawem koniec wakacji i nasze pociechy rozpoczną nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły stanowią grupę szczególnie narażoną na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Wzorem lat ubiegłych Straż Miejska i Policja podejmuje w tym okresie wzmożone działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

 


 

 


Dziecko idąc do szkoły, wracając ze szkoły do domu, bawiąc się na podwórku, przebywając samo w domu, może stać się ofiarą przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Zagrożenia ze strony kierujących pojazdami, kontakt z osobą obcą, dealerem narkotyków, rozboje, pobicia, wymuszenia pieniędzy (zastraszanie, grożenie pobiciem), a także powszechna obecność bezpańskich psów na naszych ulicach - to kilka, z wielu niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci, pozostające bez opieki rodziców.

Brawura, lekkomyślność, brak doświadczenia, a także nieświadomość istniejących niebezpieczeństw skutkuje niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami, którym możemy zapobiec – przestrzega Tomasz Wajdowicz Komendant krośnieńskiej Staży Miejskiej. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje Straż Miejska i Policja – dodaje komendant.


Dbanie o bezpieczeństwo dziecka to również zadanie rodziców. To My, Rodzice powinniśmy uświadomić sobie zagrożenia, na jakie narażone jest nasze dziecko. Od naszej postawy, od tego, czy będziemy umieli nauczyć je radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poczucia odpowiedzialności za siebie, swój dom i bliskich zależeć może bardzo wiele. To My, Rodzice powinniśmy przestrzegać pewnych zasad - bądźmy dla dzieci wzorem prawidłowego postępowania w każdej sytuacji. Pamiętajmy, że od nas, dzieci przejmują wzory zachowań. Należy pamiętać, że jedynie dziecko świadome zagrożeń będzie unikać nierozsądnych zachowań i skutecznie chronić się przed staniem się ofiarą przestępstwa. Prosimy o zapoznanie się z naszymi poradami, aby wspólnie podjąć wyprzedzające działania zapobiegawcze.

 


BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY / DOMU


Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły/domu, możemy zwiększyć poprzez:

 • wybór najbezpieczniejszej trasy - zwróć uwagę na natężenie ruchu osób i pojazdów, miejsca szczególnie niebezpieczne, jak przejścia przez jezdnie, tory kolejowe, kładki, wykopy, oświetlenie ulic. Przypominaj dziecku, że nie można zbaczać z wspólnie ustalonej trasy,
 • wpajanie odpowiedniej wiedzy i nawyków z zakresu ruchu drogowego. Ucząc przepisów ruchu drogowego sami musimy zgodnie z nimi postępować,
 • nie dawanie dziecku do szkoły większych kwot pieniędzy, co uchroni go przed możliwością stania się ofiarą kradzieży, - należy też uczulić dziecko, aby pamiętało o kradzieżach w szatniach. Musi wiedzieć, że nie powinno się zostawiać w kieszeni kurtki pieniędzy, kluczy od mieszkania. O utracie kluczy dziecko powinno natychmiast powiadomić rodziców (złodziej może być już w drodze do Waszego domu) - natychmiastowe reagowanie i zawiadomienie Straży Miejskiej, Policji oraz dyrekcji szkoły, gdy dziecko zacznie być prześladowane przez starszych kolegów, którzy wymuszają pieniądze lub jakieś rzeczy strasząc, grożąc pobiciem, lub w jakikolwiek inny sposób naruszają prawo,
 • zwrócenie uwagi dzieciom na zagrożenia ze strony obcych:
  • dziecko nie powinno przyjmować od OBCYCH słodyczy, napojów oraz prezentów;
  • nie może mówić OBCYM o tym, gdzie mieszka;
  • pod żadnym pozorem nie powinno iść z osobą nieznajomą w jakiekolwiek miejsce przez nią wskazane, wsiadać do samochodu OBCEGO;
  • nie powinno zatrzymywać się przy osobie OBCEJ, jeśli w pobliżu nie ma ludzi;
  • jeśli OBCY będzie próbował je zatrzymać powinno biec w kierunku, gdzie są ludzie (do sklepu, na pocztę, itp.), jeśli będzie taka potrzeba - nie wstydzić się wołać o pomoc.

 

 

Nie powinniśmy straszyć dziecka strażnikiem miejskim czy też policjantem - w razie zagrożenia nie zechce prosić o pomoc funkcjonariusza - osoby, której się boi, do której nie ma zaufania.

Aby uniknąć pogryzienia dziecka przez bezpańskie psy nauczmy je, że:

 • nie wolno dotykać i głaskać psów bezpańskich lub obcych, bez zgody właściciela;
 • nie powinno się przeszkadzać psu w jedzeniu; nie należy zabierać przedmiotów pilnowanych przez psa;
 • nie można drażnić zwierząt, bić i rzucać w nie kamieniami.

 

 

Jeśli zauważysz obce dziecko w tarapatach, nie przechodź obojętnie!

Zainteresuj się, spróbuj pomóc - w razie potrzeby zadzwoń

Policję 997 lub do Straży Miejskiej 013 4320414
lub nr bezpłatny z tel. kom. 986


 Możesz zapobiec nieszczęściu!

 

 

 

krosno.pl

wersja mobilna